دوره های آمادگی

منظور از دوره‌های آمادگی، دوره‌های آموزشی می‌باشند که متقاضی را جهت شرکت و احراز نمره قبولی در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های ترکیه آماده می‌نمایند و یا دوره‌ها یی که با تقویت سطح زبان متقاضی چه انگلیسی و چه ترکی موجب موفقیت هر چه بیشتر متقاضی و رسیدن هرچه سریع‌تر به اهداف وی فراهم می‌نماید.
شبکه دانش حسب وِیژگی دوره آموزشی و حسب ویژگی‌های شخصی داوطلب برای موفقیت هرچه بیشتر متقاضیان عزیز پیشنهادهای آموزشی متفاوتی ارائه می‌نماید.
به‌عنوان‌مثال داوطلبی که تمایل به ارتقاء سطح زبان عمومی انگلیسی دارد اکیداً توصیه می‌نماید در داخل کشور و با استفاده از اساتید مجرب داخلی به فراگیری زبان انگلیسی بپردازد و یا به داوطلبی که تمایل به یادگیری زبان ترکی استانبولی دارد واضحاً یادگیری این زبان در کشور ترکیه با اساتید متخصص آموزش زبان ترکی به خارجی‌ها پیشنهاد می‌گردد.
و باز به‌عنوان‌مثال داوطلبی که تمایل به شرکت در آزمون yos دارد چنانچه اطلاعات زبان ترکی استانبولی به‌هیچ‌عنوان نداشته باشد دوره‌های داخل کشور و چنانچه تسلطی هرچند نسبی به زبان استانبولی داشته باشد شرکت در دوره‌های آموزشی در کشور ترکیه پیشنهاد می‌گردد.