دوره آمادگی TUS

آزمون TUS توسط سازمان سنجش ترکیه به زبان ترکی جهت ورود به دوره‌های تخصصی پزشکی دو بار در سال برگزار می‌شود که شامل دو قست علوم پایه شامل دروس آناتومی، هیستولوژی- فیزیولوژی- بیوشیمی- میکروبیولوژی- پاتولوژی و فارماکولوژی و قسمت کلینیک شامل دروس داخلی- پدیامتری – جراحی و زنان و زایمان می‌باشد.