اسکان دانشجو

اسکان متقاضی بر حسب درخواست وی یا از طریق خوابگاه دانشجویی، یا اجاره منزل مسکونی انجام
می پذیرد.
شبکه دانش بر اساس درخواست متقاضی در هر دو زمینه ارائه خدمات می نماید خوابگاه های دانشجویی بر اساس درجه لوکس بودن و تعداد نفرات اتاق قیمت گذاری می گردد و معمولاً از ماهانه 500 TL تا 2000 TL متغیر می باشد.
خانه های پیشنهاد شده معمولاً به صورت سوئیت ، یک خوابه و دو خوابه که بستگی به منطقه و لوکس بودن ساختمان و لوازم داخل آن از 1000 TL تا 3500 TL تغییر می نماید.