خرید ملک در ترکیه

در برخی موارد دانشجو ترجیح می دهد بجای اجاره واحد مسکونی نسبت به خرید ملک اقدام نماید که بدین ترتیب هم اجاره ماهانه پرداخت نمی نماید و هم پس از پایان تحصیل و برگشت به کشور با فروش خانه خریداری شده معمولا سود هم می نماید.
از آنجا که خرید خانه با قیمت مناسب و نیز امور اداری مربوط به آن فرآیند بسیار دقیق مهم و پیچیده ای می باشد حسب نیاز متقاضیان محترم شبکه دانش در این زمینه نیز از طریق مشاورین دفتر استانبول راهنمایی های لازمه و پیگیری های مورد نیاز را انجام می دهد.