اعتبار علمی دانشگاه ها از دیدگاه آمریکا و کانادا

دانشگاه‌های ترکیه در ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه‌های امریکا می‌باشند فارغ‌التحصیلان مهندسی با شرکت در آزمون GRE، فارغ‌التحصیلان علوم پایه و مدیریت با آزمون GMAT و فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی با آزمون USMLE می‌توانند به‌راحتی از دانشگاه‌های امریکا و کانادا پذیرش تحصیلی گرفته و ادامه تحصیل دهند.

Aydin un