اعتبار علمی دانشگاه ها از دیدگاه وزارت علوم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی آخرین اطلاعیه خود جهت متقاضیان پذیرش‌شده بعد از سپتامبر 2018 تعداد 19 دانشگاه ترکیه را به‌عنوان دانشگاه‌های مورد تأیید اعلام نموده است قابل‌ذکر است متقاضیان تحصیلات تکمیلی که تمایل به استفاده از معافیت تحصیلی دارند صرفاً با ورود به این دانشگاه‌ها از معافیت تحصیلی بهره‌مند خواهند شد.