ثبت نام در دانشگاه

مشاورین شبکه دانش در دفتر استانبول از لحظه ورود متقاضی به فرودگاه استانبول به استقبال وی رفته و متقاضی را به هتلی نزدیک دانشگاه محل تحصیل هدایت می نمایند و سپس مراحل مربوط به ثبت نام در دانشگاه ثبت نام در دوره های زبان، تایید مدارک تحصیلی دبیرستانی متقاضی در آموزش و پرورش ترکیه یا تایید مدارک دانشگاهی متقاضی در وزارت علوم ترکیه و سپس امور مربوط به اسکان، افتتاح حساب بانکی، کارت تردد شهری، و نیز مراحل مربوط به اخذ اقامت در کشور ترکیه از طرف دفتر شبکه دانش در استانبول پیگیری می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.