زمان برگزاری آزمون یوس (yos) و مهلت ثبت نام دانشگاه های ترکیه

زمان ثبت نام و برگزاری آزمون ورودی یوس (YOS) دانشگاه مصطفی کمال ترکیه
فوریه 10, 2022
زمان ثبت نام و برگزاری آزمون ورودی یوس (YOS) دانشگاه جمهوریت ترکیه
فوریه 15, 2022

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.